SLUŽBY

Ponúkané služby:

 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy všetkých druhov nehnuteľností
 • bezplatný právny servis - vyhotovenie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a iných zmlúv vrátane návrhov na vklad do katastra
 • obstaranie podkladov z katastra - listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, pozemno - knižné vložky
 • obstaranie znaleckých posudkov a geometrických plánov
 • obstaranie financovania bývania formou hypotekárnych úverov a stavebného sporenia
 • poradenstvo v právnej a daňovej oblasti súvisiace s nehnuteľnosťami

Cenník služieb:

 • za služby spojené s predajom, prenájmom a kúpou nehnuteľností si realitná kancelária účtuje províziu za sprostredkovanie
 • pri predaji všetkých druhov nehnuteľností je výška provízie 3 - 4% z ceny nehnuteľností, alebo je možné určiť výšku provízie dohodou.
 • pri prenájme všetkých druhov nehnuteľností je provízia vo výške jednomesačného nájmu, alebo je možné určiť výšku provízie dohodou.
 • minimálna provízia pri predaji a kúpe nehnuteľností je 331,94 EUR
 • minimálna provízia pri prenájme nehnuteľností je 165,97 EUR